Project omschrijving

Hoe staat het met het welzijn van thuiswerkers? Dit zijn de eerste onderzoeksresultaten

Plotseling moesten medewerkers massaal gaan thuiswerken. Zij hadden geen keuze en veel bedrijven waren er niet op voorbereid. We moesten ons allemaal aanpassen; leidinggevenden vragen aandacht maar op hetzelfde moment de aanwezige gezinsleden ook. Hoe wordt dat ervaren? Daarom begonnen we een kosteloos COVID-19 Welzijn-onderzoek onder (thuis)medewerkers. Dit zijn onze eerste bevindingen op basis van duizenden invullingen vanuit verschillende organisaties.

Wordt thuiswerken een blijvende werkvorm?

Een van de vragen was of men het geen probleem zou vinden om overwegend thuis te werken. Iets meer dan de helft is het daarmee eens, maar dat betekent ook dat ‘overwegend thuiswerken’ voor een belangrijke groep wel een probleem zou zijn. Enkele dagen per week thuiswerken heeft over het algemeen de voorkeur, maar het persoonlijk contact met collega’s wordt wel gemist. Er ligt dus een kans op meer thuiswerken, waarbij natuurlijk wel mogelijkheden om goed thuis te werken gefaciliteerd moeten worden. Thuiswerken zal geen blijvende werkvorm worden, maar wel voor de toekomst steeds vaker overwogen worden, is onze voorzichtige conclusie.

Daarnaast heeft de nadruk op thuiswerken ook een neveneffect; medewerkers die tijdens deze coronacrisis niet zijn gaan thuiswerken, bijvoorbeeld omdat daar geen mogelijkheden voor waren, krijgen snel het gevoel dat zij achtergesteld en vergeten worden.

Thuiswerken versus gevoel

De coronacrisis beïnvloedt ook het welzijn van medewerkers, mogelijk aangewakkerd door angst en onzekerheid. Ongeveer een derde van de ondervraagden voelt zich minder fit en geeft aan prikkelbaar te zijn als zij thuis aan het werk zijn. Het is belangrijk voor werkgevers om de geestelijke balans van medewerkers in de gaten te houden, wat ons gelijk brengt op het volgende punt:

Het empathisch vermogen van managers

‘Vraag eens wat vaker hoe het thuis gaat, of iedereen gezond is en hoe het thuiswerken wordt ervaren’. Managers die hier ruim de tijd voor nemen zullen de motivatie van medewerkers zien toenemen. In de eerste weken is wellicht vooral gestuurd op de praktische invulling van het thuiswerken, met een grote focus op online samenwerkingstools en goede internetverbindingen. Het lijkt erop dat het empathische gedeelte minder aandacht heeft gekregen.

Hoe wordt de persoonlijke financiële situatie beoordeeld?

Ook stellen we in dit onderzoek vragen die met de persoonlijke financiële situatie te maken hebben. Financiële bezorgdheid zien we voornamelijk terug in operationele functies. Heb ik nog wel genoeg om de crisis te overleven? is een vraag die daar een rol bij speelt. Er zijn ondervraagden die verwachten dat hun inkomen terugloopt en zorgen uiten over hun financiële toekomst. Ons advies is om aandacht te geven aan duidelijke communicatie en verwachtingen te managen. Je kunt beter met korte tijdsintervallen zekerheden communiceren om rust en vertrouwen bij medewerkers te behouden.

De aanpak van ons kabinet

We constateren dat het merendeel van de ondervraagden verwacht dat men niet vanuit de overheid ondersteund zal blijven worden. Gelukkig neemt de bedrijvigheid weer toe, waardoor er mogelijk meer ondervraagden vertrouwen krijgen in de aanpak van ons kabinet. Momenteel zien we bij een kleine meerderheid twijfel over de aanpak van ons kabinet.

De communicatie van bedrijven scoort hoog

De algehele communicatie van bedrijven over het coronavirus scoort erg hoog. Meer dan 90% van de ondervraagden is daar tevreden over en overigens geldt datzelfde cijfer voor de waardering van het onderlinge contact met collega’s.

Doe mee met jouw collega’s!

Kantoren gaan weer open, maar worden het vooral ontmoetingsplaatsen of werkplekken? We blijven de effecten meten en gaan door met ons welzijn-onderzoek. Voor organisaties die willen begrijpen wat de optimale balans kan worden tussen thuiswerken en werken op kantoor voeren we graag dit waardevolle welzijn-onderzoek uit.

Contact Informatie

Adres:
Wattbaan 51, Nieuwegein

Telefoon:
030 662 4283

E-mail:
info@trigon.nl

Neem contact met ons op!