De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op trigon.nl en onderzoek.trigon.nl.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer staan hierbij verder uitgelegd en zijn van
toepassing op trigon.nl, onderzoek.trigon.nl en alle andere aan Trigon gerelateerde
onderzoeken.

Trigon b.v., hierna te noemen TRIGON, verleent u hierbij toegang tot onderzoek.trigon.nl en haar website. Via het onderzoek wordt u uitgenodigd om het aan u gepresenteerde onderzoek deel te nemen. TRIGON behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Door het onderzoek in te vullen geeft u toestemming aan TRIGON om de verkregen informatie te delen met de organisatie (opdrachtgever) waarvoor het onderzoek wordt uitgevoerd.

TRIGON streeft ernaar dat haar website en haar onderzoeksmodellen goed functioneren, maar TRIGON kan niet garanderen dat deze foutloos of zonder onderbreking functioneren of vrij van virussen zijn. De getoonde informatie en aangeboden materialen worden daarom zonder enige vorm van garantie of aanspraak, expliciet of impliciet, aangeboden. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van TRIGON. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de site en/of modellen tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn.

TRIGON is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de inhoud, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van de website en de onderzoeksmodellen, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de inhoud van de genoemde materialen.

Eveneens is TRIGON niet aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website en de onderzoeksmodellen zouden voorkomen. Wij adviseren u om op internet alle gangbare en mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voordat u informatie van websites haalt.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de website en onderzoeksmodellen van TRIGON liggen bij TRIGON. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TRIGON, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

De complete inhoud van de website en de onderzoeksmodellen is auteursrechtelijke beschermd en elk vorm van niet-gemachtigd gebruik van informatie hiervan afkomstig, kan het handelsmerk of andere rechten van TRIGON schenden. Wanneer een gebruiker de materialen op de website voor persoonlijke of andere doeleinden gebruikt, moet die gebruiker alle auteursrechten, handelsmerk(en) en andere gelijksoortige waarschuwingen die de content bevat op alle kopieën van het materiaal laten staan. Materiaal op de website mag niet worden aangepast, gereproduceerd, vertoond, uitgevoerd of verspreid voor persoonlijke, publieke of commerciële doeleinden, in welke vorm dan ook.

De website van TRIGON en haar onderzoeksmodellen maken gebruik van cookies. Voor een nadere uitleg kunt u onze Privacyverklaring raadplegen.

TRIGON behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele versie van de disclaimer is steeds op onze website trigon.nl te vinden.

De informatie die is opgenomen in e-mails van TRIGON kan vertrouwelijk zijn en uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Als u onterecht een bericht ontvangt, vragen wij u om de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

De volgende zaken en activiteiten zijn expliciet verboden door TRIGON en kan haar handelsmerk en auteursrecht schenden:

  • Links met onwettig gebruik van ons logo.
  • Pagina’s van de website en/of onderzoeksmodellen opnemen in frames, hyperlinks of metatags.
  • Hyperlinks of andere vormen van links die de URL van de website en onderzoeksmodellen onherkenbaar maken.
Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt dan contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of via het onderstaande contactformulier.

TRIGON b.v., gevestigd aan Wattbaan 51-11, 3439 ML  NIEUWEGEIN.
Telefoonnummer: +31 30 662 42 83 | www.trigon.nl

Contact Informatie

Adres:
Wattbaan 51, Nieuwegein

Telefoon:
030 662 4283

E-mail:
info@trigon.nl

Neem contact met ons op!