Verbeter de organisatie

Succesvol werken naar een klantgerichte organisatie door verbeteringen!

Verbeter de organisatie

Succesvol werken naar een klantgerichte organisatie door verbeteringen!

Het belang van draagvlak

Betrek medewerkers bij verbeteringen

Klantgerichter werken vereist inzet van medewerkers. Als medewerkers niet betrokken en niet geïnformeerd worden met betrekking tot aanpassingen in de organisatie om klantgerichter te werken, dan zullen verbeteringen moeizaam worden doorgevoerd.

Het belang van draagvlak

Betrek medewerkers bij verbeteringen

Klantgerichter werken vereist inzet van medewerkers. Als medewerkers niet betrokken en niet geïnformeerd worden met betrekking tot aanpassingen in de organisatie om klantgerichter te werken, dan zullen verbeteringen moeizaam worden doorgevoerd.

Een klantgerichte organisatie

Hoe werkt u samen met Trigon naar een klantgerichte organisatie? Niet alleen processen die direct contact met de klant hebben, maar ook de ondersteunende processen moeten klantgerichter werken.

Creëer draagvlak
Bij het delen van de resultaten binnen uw organisatie zorgt u al voor meer draagvlak. Door in gesprek te gaan met leidinggevenden en andere medewerkers zal het draagvlak snel groter worden.

Stel een team samen
Een persoon of team zal, zeker bij continu onderzoek, het dashboard met de onderzoeksresultaten bij moeten houden. Door medewerkers steeds bij te sturen zal de organisatie sneller klantgerichter worden!

Voordeel van continu onderzoek

Een organisatie klantgerichter laten werken kost tijd. Door het uitvoeren van continu onderzoek krijgt uw organisatie vernieuwde inzichten waarmee men aan de slag kan.

Mogelijkheden continue meting
Onze vragenlijsten zijn op diverse manieren uit te zetten. Via e-mail, een feedbackknop op uw webpagina en ook het bevragen na een chat behoren tot de mogelijkheden. De frequentie en grootte van de groep respondenten zijn te allen tijde aan te passen.

Effecten aanpassingen zichtbaar
Het effect van aanpassingen binnen de organisatie worden inzichtelijk door continu metingen uit te voeren. Zo kunt u in het dashboard eenvoudig perioden met elkaar vergelijken!

Voordeel van continu onderzoek

Een organisatie klantgerichter laten werken kost tijd. Door het uitvoeren van continu onderzoek krijgt uw organisatie vernieuwde inzichten waarmee men aan de slag kan.

Mogelijkheden continue meting
Onze vragenlijsten zijn op diverse manieren uit te zetten. Via e-mail, een feedbackknop op uw webpagina en ook het bevragen na een chat behoren tot de mogelijkheden. De frequentie en grootte van de groep respondenten zijn te allen tijde aan te passen.

Effecten aanpassingen zichtbaar
Het effect van aanpassingen binnen de organisatie worden inzichtelijk door continu metingen uit te voeren. Zo kunt u in het dashboard eenvoudig perioden met elkaar vergelijken!

‘Bril’ van de klant

Een handige manier om de perceptie van uw organisatie/afdeling/team naadloos op de perceptie van de klant af te stellen, als ware een kijk door de ‘bril’ van de klant.

Vraag medewerkers
Door medewerkers de perceptie van de klant te laten formuleren en dit te vergelijken met de daadwerkelijke perceptie van de klant, krijgt u een helder beeld van wat de verschillen zijn in klantwaardering, klantbeleving en klantperceptie.

Stuur bij
Door het opzetten van acties in procesverbetering kan het verschil in perceptie kleiner gemaakt worden. Opvallende verschillen kunnen worden opgespoord, zodat vervolgens een aanpak geformuleerd kan worden!

‘Bril’ van de klant

Een handige manier om de perceptie van uw organisatie/afdeling/team naadloos op de perceptie van de klant af te stellen, als ware een kijk door de ‘bril’ van de klant.

Vraag medewerkers
Door medewerkers de perceptie van de klant te laten formuleren en dit te vergelijken met de daadwerkelijke perceptie van de klant, krijgt u een helder beeld van wat de verschillen zijn in klantwaardering, klantbeleving en klantperceptie.

Stuur bij
Door het opzetten van acties in procesverbetering kan het verschil in perceptie kleiner gemaakt worden. Opvallende verschillen kunnen worden opgespoord, zodat vervolgens een aanpak geformuleerd kan worden!

Deel Resultaten

Deel de analyses intern om de aanpak en concrete acties te onderbouwen en deel uw aanpak ook extern, zodat men ziet dat u waarde aan uw klanten hecht!

Behoud meer klanten

Het uiteindelijke doel van onze aanpak is het behouden van meer klanten! Wat zijn de meest belangrijke stappen om nog klantgerichter te gaan werken?

Behoud meer klanten

Het uiteindelijke doel van onze aanpak is het behouden van meer klanten! Wat zijn de meest belangrijke stappen om nog klantgerichter te gaan werken?

Deel Resultaten

Deel de resultaten intern om de aanpak en concrete acties te onderbouwen en deel uw aanpak ook extern, zodat men ziet dat u waarde aan uw klanten hecht!

Contact Informatie

Adres:
Wattbaan 51, Nieuwegein

Telefoon:
030 662 4283

E-mail:
info@trigon.nl

Neem contact met ons op!