Deel de resultaten

Deel op een eenvoudige manier intern en extern de inzichten uit het onderzoek!

Deel de resultaten

Deel op een eenvoudige manier intern en extern de inzichten uit het onderzoek!

De waarde van resultaten delen

Open communicatie krijgt veel waardering!

Resultaten delen met respondenten geeft waardering voor de investering die zij hebben gedaan. Zij helpen u door inzicht te leveren waarmee uw organisatie zich kan verbeteren. Zorg daarnaast intern voor draagvlak door resultaten openlijk met medewerkers te bespreken.

De waarde van resultaten delen

Open communicatie krijgt veel waardering!

Resultaten delen met respondenten geeft waardering voor de investering die zij hebben gedaan. Zij helpen u door inzicht te leveren waarmee uw organisatie zich kan verbeteren. Zorg daarnaast intern voor draagvlak door resultaten openlijk met medewerkers te bespreken..

Deel met respondenten

Deel de uitslagen met de respondenten. Geef aan welke verbeteringen u gaat doorvoeren op de korte en (midden)lange termijn. De onderdelen welke u direct kunt verbeteren worden in het dashboard in één oogopslag weergeven!

Waar te vinden?
De functie “Score t.o.v. Norm” geeft alle onderdelen weer die in het onderzoek aan bod komen. Samen stellen wij een norm op waaraan deze onderdelen moeten voldoen. Het dashboard geeft aan welke onderdelen direct opgepakt dienen te worden en waar u in uitblinkt!

Zie verbeteringen
U kunt verbeteringen zien door in hetzelfde scherm de Filters toe te passen om zo verschillende kenmerken met elkaar te kunnen vergelijken.

Zet medewerkers aan tot actie

Door niet alleen op negatieve, maar zeker ook op positieve resultaten te focussen, worden medewerkers beter gemotiveerd!

Toon positieve effecten
Laat medewerkers zien wat het effect van hun inzet is. Gebruik de verandering van algemene scores, maar bijvoorbeeld ook persoonlijke beoordelingen, om medewerkers extra te motiveren.

Opbouwende kritiek
Minder goede resultaten bieden ruimte voor verbetering. Geef aan waar de medewerker goed in is en formuleer meteen actiepunten hoe de medewerker de minder goede scores kan verbeteren!

Zet medewerkers aan tot actie

Door niet alleen op negatieve, maar zeker ook op positieve resultaten te focussen, worden medewerkers beter gemotiveerd!

Toon positieve effecten
Laat medewerkers zien wat het effect van hun inzet is. Gebruik de verandering van algemene scores, maar bijvoorbeeld ook persoonlijke beoordelingen, om medewerkers extra te motiveren.

Opbouwende kritiek
Minder goede resultaten bieden ruimte voor verbetering. Geef aan waar de medewerker goed in is en formuleer meteen actiepunten hoe de medewerker de minder goede scores kan verbeteren!

Verhoog betrokkenheid

Door het delen van resultaten zal de betrokkenheid van zowel respondenten als medewerkers toenemen. Laat zien dat uw organisatie luistert!

Deel een top 5
Zet een top 5 van verbeteringen op waar de organisatie direct mee aan de slag gaat. Het is eenvoudig uit te voeren en geeft de respondenten het gevoel dat er daadwerkelijk wat met de resultaten wordt gedaan!

Continu onderzoek
Als respondenten merken dat er geluisterd wordt, zullen zij eerder geneigd zijn om vaker met u mee te denken. Blijf de waardering voor deze hulp uitspreken door transparant over de resultaten te blijven en aan te geven hoe u wilt verbeteren!

Verhoog betrokkenheid

Door het delen van resultaten zal de betrokkenheid van zowel respondenten als medewerkers toenemen. Laat zien dat uw organisatie luistert!

Deel een top 5
Zet een top 5 van verbeteringen op waar de organisatie direct mee aan de slag gaat. Het is eenvoudig uit te voeren en geeft de respondenten het gevoel dat er daadwerkelijk wat met de resultaten wordt gedaan!

Continu onderzoek
Als respondenten merken dat er geluisterd wordt, zullen zij eerder geneigd zijn om vaker met u mee te denken. Blijf de waardering voor deze hulp uitspreken door transparant over de resultaten te blijven en aan te geven hoe u wilt verbeteren!

Analyseer Resultaten

Na het verzamelen van feedback, is het van groot belang dat er iets met deze informatie wordt gedaan. Gebruik ons online dashboard om succesvol analyses uit te voeren.

Verbeter de organisatie

De volgende stap focust zich op verbeteringen binnen de organisatie. Dit houdt in dat processen en beleid aangepast worden om klantgerichter te werken.

Verbeter de organisatie

De volgende stap focust zich op verbeteringen binnen de organisatie. Dit houdt in dat processen en beleid aangepast worden om klantgerichter te werken.

Analyseer Resultaten

Na het verzamelen van feedback, is het van groot belang dat er iets met deze informatie wordt gedaan. Gebruik ons online dashboard om succesvol analyses uit te voeren.

Contact Informatie

Adres:
Wattbaan 51, Nieuwegein

Telefoon:
030 662 4283

E-mail:
info@trigon.nl

Neem contact met ons op!