Faciliteren van overzichtelijke (klant)feedback

Door onze aanpak kunt u direct aan de slag met waardevolle (klant)feedback!

Faciliteren van overzichtelijke (klant)feedback

Door onze aanpak kunt u direct aan de slag met waardevolle (klant)feedback!

Hoe werken wij samen naar een klantgerichte organisatie?

De stappen naar een klantgerichte organisatie

De stappen naar een klantgerichte organisatie

Feedback Faciliteren

Voor een aanpak op korte termijn is het van belang dat er waardevolle feedback beschikbaar wordt gesteld. Wij bieden met ons onderzoek en online dashboard dé middelen voor korte termijn acties!
Respondenten, zoals klanten, met irritaties of problemen hebben aandacht nodig. Om de irritaties en problemen goed op te lossen, is het van belang dat men over middelen beschikt om die situaties succesvol op te pakken. Onze onderzoeken geven u de kans om achter de beleving van respondenten te komen en te achterhalen met welke problemen of irritaties zij zitten.

Gebruik de resultaten in combinatie met ons Ticketsysteem, de Klantenkaart en Open Feedback. Waardevolle hulpmiddelen voor medewerkers om situaties bij respondenten direct en gericht op te kunnen lossen.

Meer informatie over Feedback Faciliteren vindt u bij Verzamel resultaten en Close the loop.

Klantgericht werken

Klantgericht werken is niet alleen een glimlach of het juiste product/dienst leveren, het gaat om de volledige waardering én de beleving van de klant.
Medewerkers die niet direct contact met de klant hebben, zorgen indirect ook voor de beleving van de klant. Door een Medewerkersonderzoek te combineren met een KlantWaarde onderzoek krijgt u alle informatie die u nodig heeft om uw medewerkers optimaal klantgericht te laten werken!

Klantgericht werken kost meer tijd dan de feedback te faciliteren en daarop in te springen. Meet hoe klantgericht de organisatie en uw medewerkers zijn en ga aan de slag met de onderdelen waarop minder goed gescoord wordt!

Gebruik de resultaten in combinatie met de Filters om te achterhalen welke medewerkers u als ambassadeurs voor klantgericht werken moet betrekken. Zet daarnaast de Open Feedback” in om opmerkingen en de beleving van uw medewerkers duidelijk in beeld te krijgen!

Meer informatie over Klantgericht werken vindt u bij “Deel resultaten en “Verbeter de organisatie.

(Klant)Processen verbeteren

Het is van grote waarde dat processen klantgericht ingericht worden. Dit zal uiteindelijk resulteren in een besparing van tijd en geld en het behouden van meer klanten.
(Klant)Processen klantgerichter inrichten is mogelijk door in uw processen meer aandacht aan klanten te besteden, zodat de klantbeleving uiteindelijk toeneemt. Door processen efficiënter in te richten en de nadruk op de klantbeleving te blijven leggen, zal uw organisatie beter en effectiever gaan functioneren.

Combineer het onderzoek met een Medewerkersonderzoek voor de meest waardevolle resultaten. Op deze manier betrekt u uw medewerkers bij het klantgerichter werken en worden betere inzichten gecreëerd voor uw organisatie!

Meer informatie over (Klant)Processen verbeteren vindt u bij Verbeter de organisatie en Behoud meer klanten.

Contact Informatie

Adres:
Wattbaan 51, Nieuwegein

Telefoon:
030 662 4283

E-mail:
info@trigon.nl

Neem contact met ons op!